Utskott

Utskotten innefattar alla funktionärer på K-sektionen som valt att engagera sig inom olika områden på vår fantastiska sektion.
Om du vill veta vad utskotten har sysslat med på sistone hittar du utskottsrapporter här.

Styrelsen

Styrelsen agerar som en central knutpunkt för sektionens verksamhet och är ansvarig för att leda utskotten. Styrelsen består av en kärnstyrelse samt sektionens olika utskottschefer. Ungefär två gånger i månaden har vi protokollmöten dit alla medlemmar är hjärtligt välkomna att bidra med åsikter och idéer. Kallelsen kan hittas på anslagstavlan utanför styrelserummet fem läsdagar innan mötet äger rum!

6M | Sexmästeriet

Sexmästeriet består av åtta (fest)glada personer som styr upp sittningar, pubar, fester och annat gött! Till de större evenemangen behöver vi fler personer som jobbar så om du är sugen på att hjälpa till, har någon grym idé eller bara undrar något så hör av dig!

InfU | InformationsUtskottet

Informationsutskottets uppgift är främst att förmedla och sprida informationen på sektionen. Det finns ett antal olika informationskanaler; Sektionstidningen Druiden, Veckobladet Orbitalen och Kemi- och Biotekniksektionens hemsida. I Informationsutskottet ingår även en arkivarie som har hand om arkivet på sektionen där man kan hitta både det ena och det andra, samt en och annan sektions-skatt. Informationsutskottet ser även till att det finns en fotograf på plats under sektionens aktiviteter och dessa foton kan sedan användas till diverse ändamål av utskottets och sektionens medlemmar.

IdrU | IdrottsUtskottet

Det åligger Idrottsutskottet att främja sektionens deltagande i olika idrottsevenemang, anordna idrottsarrangemang och aktiviteter för sektionens medlemmar samt att representera sektionen i Idrottsutskottet inom TLTH.

IKG | IndustriKontaktGruppen

K-sektionens industrikontaktgrupp, även kallad IKG, är sektionens "ansiktet utåt" mot företag och organisationer. Vi skapar nya kontakter med spännande företag, relevanta för oss studenter på K. Relationer som går långt tillbaka i tiden värnar vi om och bygger vidare på. Med lunchföredrag, arbetsmarknadsdag och annat roligt ger, vi i IKG, studenter och företag chans att börja ett samarbete redan under studietiden. I utskottet utvecklas du som person, har mycket skoj och tar dig an utmaningar du inte stött på innan. Ett engagemang i IKG ger dig ännu större chans att knyta an med ditt favoritföretag och att få drömjobbet i framtiden! Vi anordnar KULA och en del andra event med företag under året.

KG | Kommando Gul

Kommando Gul är utskottet som sprider vår gula färg över hela LTH och bjuder in till mysiga pubar. Kommando Gul vill pigga upp allas vardag med små överraskningar, kaka och kaffe kanske lockar? Missar du en pub får du inte misströsta, det kommer alltid fler chanser! Kommando Gul har även som uppgift att hålla den viktiga Bautastenen i rätt färg!

KM | Källarmästeriet

Källarmästeriets uppgift är att bland annat att serva sektionens medlemmar kaffe, godis, läsk och annat som man kan tänkas vilja handla under luncherna. Vi är även ansvariga för försäljning av bland annat ouveraller och märken under nollningen. Utskottet består av 7 ordinarie poster och några lärlingsposter. Dessa är de som håller vårt lunchcafé öppet. Källarmästeriet har även ansvar för sektionens sällskapsrum Gallien och även över de flesta av sektionens prylar.

KU | KulturUtskottet

Det åligger Kulturutskottet att kultivera sektionens medlemmar genom att anordna besök på kulturevenemang, hålla filmkvällar i teknologrummet, informera om aktuella teater- och musikarrangemang och på andra sätt främja kulturen.

SrBK | Studierådet

Studierådet sköter studiebevakningen, har hand om jämlikhetsfrågor, studiemotiverar studenter (både studerande och blivande studenter) och ser till så att andra saker så som tillexempel lokaler uppfyller studenternas önskemål.

Medaljkommittén

Förtjänstmedaljer delas ut till framstående personer som gjort goda insatser för Kemi- och biotekniksektionen skall medaljer delas ut av medaljkommittén i samband med kalibreringsfesten. Medaljer skall fungera som en belöning och en uppmuntran, samt vara en sporre för yngre förmågor.

UKG | UniversitetsKontaktGruppen

Utskottet jobbar främst med att främja kontakten med både våra alumner och andra lärosäten, både i Sverige och utomlands.

Valberedningen

Valberedningens uppgift är att effektivisera valprocessen genom att förbereda kandidaterna inför valförfarandet samt att ge Sektionsmötet förslag på lämpliga kandidater. Valberedningen väljs på Vårterminsmötet och har mandattid ett år framåt.

Övriga funktionärer

Funktionärerna här svarar mot sektionsmötet och inte mot styrelsen, som övriga funktionärer.

Allt som händer på sektionen drivs av ett utskott. På denna sida finns en liten sammanfattning om vad varje utskott har för uppgift. Om du klickar på länkarna vid sidan kan du se vad varje funktionärspost har för uppdrag. Att engagera sig i ett utskott är ett ypperligt sätt att lära känna folk och få något annat än studier att tänka på.
Vad kan du om K-sektionens utskott? Klicka på Miraculix för att komma till ett quiz om utskotten