Övriga Funktionärer

Funktionärerna här svarar mot sektionsmötet och inte mot styrelsen, som övriga funktionärer.
 

Talman

Namn och Årskurs: 
Vakant
    
E-mail: k-talman@tlth.se


Talmannen ansvarar för att tillsammans med styrelsen kalla till sektionsmöten. Talman är mötesordförande på vårterminsmötet, höstterminsmötet samt övriga sektionsmöten.

Revisorer

Namn och Årskurs:    Linnéa Tengvall
Viktor Persson
 K14
 B15
E-mail: k-revisor@tlth.se

Revisorn ska ha insikt i ekonomiska förhållanden som uppdraget kräver och ha god insikt i sektionens verksamhet. Den ska även granska sektionens böcker och räkenskaper samt taga del av sektionsmötenas och styrelsens protokoll.

Revisorsuppleanter

Namn och Årskurs:  Vakant