AU | Alumniutskottet

Alumnikontakt

Namn och Årskurs: Alicia Lundh
                                Alexandra Billett
Email:                     k-alumni@tlth.se

Mentorskapskontakt

Namn och Årskurs: Julia Åström
                                V.A. Kant
Email:                     k-mentor@tlth.se

Alumnimästare

Namn och Årskurs: V.A. Kant