AU | Alumniutskottet

Alumniutskottet ansvarar för att skapa och upprätthålla kontakten och samarbetet med andra studenter och alumner.

Alumnimästare

Namn och Årskurs: Alicia Lundh
Email:                      k-au@tlth.se

Alumnikontakt

Namn och Årskurs:  Alexandra Billett
                                 V.A Kant
Email:                      k-alumni@tlth.se

Mentorskapskontakt

Namn och Årskurs: Julia Åström    B17
                                V.A. Kant
Email:                     k-mentor@tlth.se

Kontakt

Har du en idé som du bara måste dela med dig av till oss? Skicka i så fall iväg ett meddelande till utskottsansvarige via formuläret nedan!

Till Alumnimästare

Till Alumnikontakt

Till Mentorskapskontakt