Cermoniutskottet

Förtjänstmedaljer delas ut till framstående personer som gjort goda insatser för Kemi- och biotekniksektionen skall medaljer delas ut av medaljkommittén i samband med kalibreringsfesten. Medaljer skall fungera som en belöning och en uppmuntran, samt vara en sporre för yngre förmågor.

Medaljkommitén består av fem representanter, en från varje årskurs.

Årskursrepresentant Åk 1:   Simon Malmgren       
Årskursrepresentant ÅK 2:Alva Rodhe  
Årskursrepresentant ÅK 3:Linnéa Wahlberg
Årskursrepresentant ÅK 4:Hanna Josefsson
Årskursrepresentant ÅK 5:Erik Vu
E-mail: k-medalj@tlth.se

Ceremonimästare

Namn: Anna-Malin Hallberg
Årskurs:

Cermonijon

Funktionärsmedalj

Funktionärsmedalj delas ut till funktionärer inom sektionen efter avslutat funktionärsår. Medaljen skall ses som en uppskattning för utfört arbete och uppmuntra fortsatt engagemang.

Medaljen delas ut efter det att personen i fråga efter avslutat funktionärsår så anhållit hos medaljkommittén. Medaljen delas ut under Kalibreringsfesten eller vid senare tillfälle efter överenskommelse med medaljkommittén. Anhållan skall vara medaljkommittén tillhanda senast tio läsdagar innan Kalibreringsfesten.

 Funktionärsmedaljen finns i två grader. Andra graden som erhålles efter ett avslutat år som funktionär samt första graden som erhålles efter tre avslutade år som funktionär. De som under något av sitt/sina funktionärsår innehaft en styrelsepost erhåller en särskild funktionärsmedalj. Denna medalj ska vara en lite finare variant av den ordinarie funktionärsmedaljen. En person må endast inneha en funktionärsmedalj och då av den högst förtjänade nivån. Då medaljen skall ses som en uppskattning från sektionens sida skall inga kostnader uppkomma för själva medaljen för den enskilde.

Särskild hedersmedalj

Denna medalj utdelas till personer som har tillfört sektionen någonting alldeles extra och skall belönas därefter.

K-andan

Denna medalj utdelas till personer som verkat för K-sektionen och dess medlemmar långt utöver det vanliga.

Crossed canizzaro

Denna medalj utdelas till en person som på ett exceptionellt sätt under lång tid gjort insatser för K-sektionen och dessa medlemmar långt utöver det vanliga.

GorBa Magnum

Denna medalj är av sådan dignitet att den i princip ej delas ut. De få gånger den delas ut skall detta närmast jämföras men kanonisering av den medaljerade.

Kontakt

Har du en idé som du bara måste dela med dig av till oss? Skicka i så fall iväg ett meddelande till utskottsansvarige via formuläret nedan!