KU | Kulturutskottet

Det åligger Kulturutskottet att kultivera sektionens medlemmar genom att anordna besök på kulturevenemang, hålla filmkvällar i teknologrummet, informera om aktuella teater- och musikarrangemang och på andra sätt främja kulturen.

Utskottsansvarig: AktivitetsOrdförande

Namn: Daniel Espinoza
Årskurs:
K14
Telefon:   0763-116593
E-mail: k-akto@tlth.se

Hejsan! Jag är AktivitetsOrdförande på Sektionen, men ni kan kalla mig Daniel. Mitt huvudansvar är att samordna tre av Sektionens utskott: Idrottsutskottet, Kulturutskottet och Kommando Gul. I praktiken innebär det att jag deltar i planeringen av utskottens evenemang och hantering av deras ekonomi, samt att vara del av deras verksamhet på plats. Utöver det är jag ledamot i Styrelsen samt ansvarig för Sektionens studiecirklar. Det förstnämnda innebär att jag deltar i diskussion och beslutsfattande tillsammans med resten av Styrelsen, och när det gäller det sistnämnda… Tja, kom och fråga mig så ska jag berätta allt för dig!

Du är välkommen att kontakta mig angående idéer till evenemang för mina utskott eller om du vill veta mer om arbetet jag gör i utskotten och som styrelseledamot. Du kan också hitta mig i och omkring Gallien större delen av tiden, så fatta bara tag i mig så pratar jag gärna med dig om vad som helst (såvida jag inte rusar mot ett lunchmöte, vilket brukar hända rätt ofta).

Kulturförman och Kulturförkvinna

Namn och Årskurs:  Lucas Fredriksson  
Johan Pettersson
B15
B14
E-mail: k-ku@tlth.se

Troubadixer

Namn och Årskurs:  Linnéa Petersson
Peter Holmquist
K15
K16
E-mail: k-troubadix@tlth.se

Sångarstridsöverste

Namn och Årskurs:  Linnéa Tengvall  K14
E-mail: k-sangarstrid@tlth.se

Sångarstridsöverstens uppgift är att inför den årliga Sångarstriden samordna så att sektionens deltagande får ett så gott resultat som möjligt.

Obligatorieförman

Namn och Årskurs:  Jerry Guan  K16
E-mail: k-sangarstrid@tlth.se

Obligatorieförmannen ansvarar för repetitionerna av Obligatoriet samt att dessa genomföres i god tid före Sångarstriden.

Kulturfarbror och Kulturtant

Namn och Årskurs:    Eva Sjöblom
Anton Järild  
B15
B16

Kontakt

Har du en idé som du bara måste dela med dig av till oss? Skicka i så fall iväg ett meddelande till utskottsansvarige via formuläret nedan!

  • Formuläret går till utskottsansvarig