SrBK | Studierådet

Studierådet sköter studiebevakningen, har hand om jämlikhetsfrågor, studiemotiverar studenter (både studerande och blivande studenter) och ser till så att andra saker så som tillexempel lokaler uppfyller studenternas önskemål. Protokoll från SrBK's möten finns här.

Klagomål eller felanmälan? Länkar finns här!
Kårens klaga-sida. Allt som rör utbildning och alla hus på LTH.

Kemicentrums felanmälan. Saker som är fel på KC.

Utskottsansvarig: Studierådsordförande

Namn: Frida Heskebeck
Årskurs:     B14
Telefon: 0739-121210
E-mail: k-srbkordf@tlth.se

Hej! Jag heter Frida och är det är jag som är Studierådsordförande för B och K. Som Studierådsordförande är det jag som koordinerar arbetet i Studierådet. I Studierådet jobbar vi bland annat för att utbildningen ska hålla en hög kvalitet och för att dina rättigheter som student ska tillvaratas. Det inkluderar allt från att vi sköter all studiebevakning på utbildningen, till att vi jobbar för er studenters fysiska och psykiska hälsa. Dessutom anordnar vi diverse intressanta evenemang för både de svenska och de internationella studenterna.

Om du har någon fråga, har en idé eller vill prata lite är det bara att hugga tag i mig i korridoren!

Vice Studierådsordförande med Grundblocksansvar

Namn: Marcus Liljenberg
Årskurs:     B15
E-mail: k-srbkvordf@tlth.se


Vice Studierådsordförande skall bistå Studierådsordföranden i dennes arbete. Den har även hand om utvärdering av kurserna däribland CEQ.

Vice Studierådsordförande med Specialiseringsansvar

Namn: Linnéa Petersson
Årskurs:     K15
E-mail: k-srbkvordf@tlth.se


Vice Studierådsordförande skall bistå Studierådsordföranden i dennes arbete. Den har även hand om utvärdering av kurserna däribland CEQ.

Studerandeskyddsombud

Namn: Linnea Gustafsson
Årskurs:     B16
E-mail: k-skyddsombud@tlth.se

Studerandeskyddsombudet har huvudansvaret för att teknologernas intressen i skyddsfrågor tillvaratas. Det innebär att se till att nödutgångar inte är blockerade men det innebär också att se till att det finns tillräckligt med studieplatser och matplatser. En del av SSO arbetsuppgifter är att gå på HMS-möten och skyddsronder.

Likabehandlingsombud

Namn och Årskurs:     Elin Larsson
Sarah Lindblom
  B14
  K13
E-mail: k-liko@tlth.se

Likabehandlingsombuden ska verka för att alla, oavsett kön, ålder, sexuell läggning, ideologi, funktionshinder, etnisk och social härkomst ska ha samma förutsättningar för en bra utbildning på LTH. Tveka inte att kontakta oss om du känner dig orättvist behandlad eller har någon idé på hur vi kan arbeta med likabehandling på sektionen.

Världsmästare

Namn och Årskurs:    Johan Davidsson
Jenny Lönsjö
Caroline Drabe
Johanna Langborger  
B15
B15
B14
K16
E-mail k-vm@tlth.se
Världsmästarna har till uppgift att agera som kontaktpersoner till den egna sektionens internationella studenter och arrangera aktiviteter samt informera om befintliga aktiviteter för de internationella studenterna. Världsmästarna är även de svenska studenternas internationella länk där relevanta områden är t ex utbyte och meritpoäng.

Evenemangsansvariga

Namn och Årskurs: Johanna Nilsson
Amelia Johansson  
K14
B16

De Evenemangsansvariga i studierådet är ansvar för att anordna inspirationsföreläsningar, lunchevents, studiekvällar och andra aktiviteter som på något har med studierna på K-sektionen att göra. Informera och inspirera! 

Studierådsjon

Namn och Årskurs:     Gustav Sondell 
 Frida Hallberg
 K14
 B16

Studierådsjonerna bistår övriga medlemmar i Studierådet med allt vad de kan tänkas behöva hjälp med.

Ettan och Bettan

Namn och Årskurs: Hanna Sjöman
David Bergman  
K17
B17
Ettan och Bettan representerar årskurs ett i Studierådet under höstterminen.
Posterna väljs in på ett styrelsemöte så tidigt som möjligt på höstterminen och upphör efter årsskiftet.

Kontakt

Har du en idé som du bara måste dela med dig av till oss? Skicka i så fall iväg ett meddelande till utskottsansvarige via formuläret nedan!

Det går utmärkt att vara anonym om du vill det skriv då Anonym i Namn-fältet.

  • Frida Heskebeck
    Studierådsordförande

Vill du istället kontakta Likabehandlingsombuden fyll i formuläret nedan. Även här går det utmärkt att vara anonym!

  • Likabehandlingsombuden

Här nedanför kan du kontakta Studerandeskyddsombudet .
Vill du vara anonym går det bra, skriv då Anonym i Namn-fältet.

  • Studerandeskyddsombudet