Valberedningen

Valberedningens uppgift är att effektivisera valprocessen genom att förbereda kandidaterna inför valförfarandet samt att ge Sektionsmötet förslag på lämpliga kandidater. Valberedningen väljs på Vårterminsmötet och har mandattid ett år framåt.

Utskottsansvarig: Valberedningsordförande

Namn och Årskurs:  Arvid Lillängen K16 
Mail: k-valberedning@tlth.se


Valberedningens ordförande är personen du kontaktar om du har några frågor kring valförfarandet eller verksamheten.

Valberedningsledamoter

Namn och Årskurs: 
  Ronja Wennerström   
  Anna Bergman  
  Charlott Vikenborg
  Linnéa Gustafsson
  Dennis Bogren
B15
B16
B15
B16
K13

Kontakt

Har du en idé som du bara måste dela med dig av till oss? Skicka i så fall iväg ett meddelande till utskottsansvarige via formuläret nedan!

  • Formuläret går till utskottsansvarig