Orbitalen XV

*|MC:SUBJECT|*

Email not displaying corectly?
View this email in your browser

Redacteuren har ordet


Valborg är förbi, omtentaveckan är förbi, tandem är förbi men vi har en sak kvar innan detta dags att panikplugga till tentorna, jubileumsveckan! Vår kära sektion fyller 50 år och nu är det dags för att fira detta. 50 år betyder att vår sektion nu är semiantik. Mina föräldrar är också semiantika numera men när jag säger det till dem så blir de inte glada. Jag förstår inte föräldrar, de säger ju att man inte ska ljuga men om man talar sanning så är det inte alltid uppskattat. Jag har till ära av sektionen skrivit en liten dikt, förhoppningsvis så är detta i alla fall uppskattat.

K-sektionen, nu fyller du 50 år

Jag hoppas du minst 100 når

Nu är du semiantik

Men du luktar inte lik

Ibland kan det kemikalier dofta

Ventilationen fungerar ju inte så ofta

Det är hos dig allting sker

På K får man alltid mer

Din färg är gulast gul

Hos dig är det alltid kul

Det är här alla vill gå

För kärlek börjar ju på K
Ha så kul under veckan som går. Tentorna får vi fixa sen!

Sara Persson
Redacteur

Veckans +laddning

Sodium Sodium Sodium Sodium Sodium Sodium Sodium Sodium Batman!
Orbitalen
Nummer XV

10/5 2015
Veckans fråga: 
Vilket jubileumsevent ser du fram emot mest?
Rösta på ksek.se
Veckan som gått i bilder
Detta händer i vecka 13


Måndag 11/5
Release av Jubileumstidningen kl 12:00 utanför Gallien.
Lunchföredrag i KC:A. Alumner (K-88 och 2x K-65) berättar om studier och engagemang i kåren å sin tid.


Tisdag 12/5
Global Night, möt andra som ska åka utomlands nästa år, kl 19:00 i Källarsalen på AF-borgen.  
Jubileumsspex (18:00) med pub från kl 17:00 i Gasquesalen.


Onsdag 13/5
OvveOnsdag.

Försäljning av ordensband kl 12:00 i Gallien.
Puben Puben – Season Finale kl 15:00 i Cornelis.
Guldsittning kl 19:00 på Lophtet, följt av Guldsläpp kl 23:00.  


Torsdag 14/5

JFF,  fotbollsturnering, kl 11:00 på Smörlyckans IP.
JFF (JätteFuntionärsFest) kl 18:00 på Kårhuset.

 
Fredag 15/5

Gokart i Lockarp.


Lördag 16/5
Jubileumsbal på AF-Borgen kl 16:30.
Eftersläpp till Jubileumsbalen kl 00 på AF-borgen.


Söndag 17/5
Ballunch kommer att ske på Lophtet kl 12:00.


Idrott med IdrU med K och E, Victoriastadion 15.00.


Mer information om kommande händelser finns på ksek.se!
InfU informerar


Pulstagning på K-sektionen

Valborg är över och InfU hoppas att ni alla firade på det sätt som ni önskade. Innan valborg kollade vi hur folk tänkte fira valborg. Det var lika många som önskade att fira valborg aspackad i stadsparken som inte alls tänkte fira.
 

I veckan som gick undrade vi i InfU Hur bra du är på att träna? 57% tränar regelbundet, 14% tränar sällan eller önskar fler IdrU event och 14% har hört talas om träning men utövar ingen

Nu är det jubileumsvecka och därför undrar InfU vilket event under jubileumsveckan ni ser fram emot mest. Gå in och rösta på ksek.se


 
InfU

Utskottsrapporter
Vad har hänt i de olika utskotten på den senaste tiden? Jo, nu har det på hemsidan tillkommit flikar under alla utskott där du kan läsa rapporter som kom in på senaste styrelsemöte. Gå in på www.ksek.se för att ta del av informationen!


 

Infu


Riktlinjer för informationsspridning

Hej!

På Styrelsens sjätte protokollmöte klubbades riktlinjer för informationsspridning. Dessa går att finna på hemsidan. Se till att läsa igenom dessa om du exempelvis vill ha med en notis i Orbitalen. 

Riktlinjerna går att finna här: http://www.ksek.se/sv-SE/student/studerande/styrdokument-25796434

---

Hi!

On the Board’s last meeting, guidelines for sharing information were introduced. The guidelines are written in Swedish. If you’d like to know something particular about them, please contact me at k-sekr@tlth.se

The guidelines can be found here: http://www.ksek.se/sv-SE/student/studerande/styrdokument-25796434

 
Kristina Sturk 
Sekreterare

Jubileumspub

Jubileumspub på tisdag I samband med Jubileumsspexet på tisdag styr Kommando Gul pub! Förutom det vanliga utbudet kommer Jubileumsölen och en nyskapad Jubileumsdrink att serveras. Om vädret tillåter står det även grillat på menyn! Puben öppnar kl 17:00 i Gasquesalen (leg+teknologleg).


 
KG

K-sektionens Jubileumsvecka

Jubileumsspex med pub 12/5
Tisdagen den 12 maj bjuder K-sektionen in till pub och Jubileumsspex i Gasquesalen. Puben öppnar kl. 17:00 och föreställningen drar igång kl. 18:00. Inträdet till spexet kostar 20 kr och betalas i dörren, efter föreställningen är det möjligt att gå in på puben gratis. Alla medlemmar i Teknologkåren är hjärtligt välkomna!

Eftersläpp till Jubileumsbalen 16/5
Kom till AF-borgens stora sal och dansa loss på eftersläppet till Jubileumsbalen den 16 maj. Eftersläppet öppnar kl. 00 med dans till storband. Senare blir det live-band och DJ fram till kl 04, och allt detta får du för bara 60 kr! Medlemskap i Teknologkåren krävs och inträdet betalas i dörren. Klädkoden är kavaj.

---
Pub with Anniversary spex 12/5
On Tuesday 12th of May, the K-guild will arrange an Anniversary spex in Gasquesalen accompanied by a pub in the same room. The pub will open at 17:00 and the show till start at 18:00 and costs 20 kr. Membership in the student union is needed. Note that the show will be in Swedish!

After-party following the Anniversary Ball 16/5
You are most welcome to AF-borgen and dance after the Anniversary Ball on the 16th of May. The after-party starts at 00:00 with dance to a big band. Later there will be a DJ all the way to 04:00. It costs 60 kr, the tickets are bought at the door. Membership in the student union is needed and the dresscode is jacket. Welcome!


 

Oskar Hansson
Jubileumsgeneral


Puben Puben 13/5 - Season Finale

Boka in onsdagen den 13 maj för en helkväll i Cornelis! Drömmen öppnar kl 15.00 och därefter firar vi den stundande sommaren med gott umgänge, god mat och gott att dricka i glasen.

Ta med legitimation och studentkort (TLTH eller Studentlund) så fixar vi resten!


 

Maja Lundberg och Erika Björck
Pubmästare TLTH


UKG och NKK

 

Har du idéer för vilken alumniverksamhet du vill se på sektionen? Vill du vara med och forma sektionens yngsta utskott? Vill du lära känna andra kemiteknologer från olika delar av Norden genom att vara med i arbetet kring NKK (Nordisk KemiKonferens)?

 

I Universitetskontaktgruppen (UKG) finns vakanta poster att söka i form av 2 st Kemiteknikansvariga och 2 st Alumniansvariga. Kontakta Vice Ordförande (k-viceordf@tlth.se) om du har några frågor. 


---

Do you have ideas for what kind of alumni-events the Guild should organise? Do you want to play a part in forming the Guild’s newest council? Do you want to get to know other chemical engineering students from different Nordic countries by taking part in the work leading up to “NKK” (Nordic Chemistry Conferens)?

 

In UKG (the Council for University Affiliations) we have several vacancies, including two people responsible for Chemical Engineering contact and two people responsible for organising Alumni Events. Please contact the Guild’s Vice President (k-viceordf@tlth.se) if you have any questions.

 

Moa Larsson
Vice Ordförande


 

Var med och skapa Sångarstriden 2015!

Sångarstriden, teknologkårens storslagna musiktävling räknar sina anor från 1967 och har sedan starten varit ett fantastiskt uppskattat inslag på höstschemat. Genom Sångarstriden (eller SåS) får alla vi teknologer chansen att släppa formelsamlingen ett tag och visa upp vår artistiska sida.

Sångarstriden 2015 kommer bli något alldeles speciellt, det är nämligen dags att vi återvänder och tar plats i Gasquesalen i Kårhuset! Med detta följer många nya möjligheter och utmaningar, och jag söker dig som vill vara med och skapa SåS från grunden! Planeringen har redan börjat men för att det ska ta fart ordentligt behöver jag en projektgrupp.
För mer info se bifogad pdf.

 

 

Ellen Handberg
Sångarstridsgeneral 2015


Veckans Studenträttighet
Visste du att rättsäkerheten för svenska studenter har stärkts under de senaste åren? LTH har därför infört betygsombudsmän från och med 2006. Många studenter känner inte till hur processen vid omprövning ser ut och kan känna olust inför att klaga på betygsättningen. Betygsombudsmannens uppgift är då att stödja studenten om denne vill få sina betyg omprövade och ge råd och stöd i kontakten med institutionen.
--

Visste du att man skiljer på direkt och indirekt diskriminering? Direkt diskriminering innebär att en viss grupp människor som står i en jämförbar situation med andra missgynnas. Ett exempel på detta kan vara att bara långa vita män nekas inträde på krogen.

Om man däremot tillämpar regler som kan framstå som neutrala men i själva verket inte är det så använder man sig av indirekt diskriminering. Ett exempel på detta kan vara att ett företag bara anställer personer som är längre än 165cm. Ett sådant villkor missgynnar särskilt kvinnor och personer ur vissa etniska grupper som oftare är kortare än så.

Har du någonsin blivit indirekt diskriminerad?

----
Did you know that the rule of law for Swedish students have been strengthened in recent years? LTH has therefore introduced so called rating commissioners from 2006. Many students are not aware of how the process regarding exam reviews works and can feel unease about consider revising. The role of the rating commissioners is to provide support to students who want to get their grades reconsidered and also to provide advice and support in contact with the department.


--
Did you know that one distinguishes between direct and indirect discrimination? Direct discrimination means that a certain group of people standing in a comparable situation with others are disadvantaged. An example of this might be that only long white men are denied entry at the pub.

However, if one applies rules that may appear neutral but in fact it's not, indirect discrimination is being used. An example of this might be that a company only hires people that are longer than 165cm. Such a condition is especially unfavorable for women and people from a certain ethnic group that usually are shorter than 165cm.
Have you ever been indirectly discriminated?


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*