Meddelande från valberedningen!

Följande poster går fortfarande att söka: 
Journalist, IKG-kontakt, Idrottsjon, Pryltillsyningsman och Likabehandlingsombud. 
För att ansöka mejla kvalberedning@gmail.com

För att hinna bli vald innan skifteshelgen är sista ansökningsdagen nu på Torsdag den 19 januari och frågor ska ha besvarats senast kl 12 på Fredag den 20 januari. 
Nya funktionärer väljs in på Styrelsens lunchmöte nästa vecka.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter