KULA-Utvärdering

Vad tyckte Du om KULA 2017? Har Du några synpunkter på vad som var bra, eller som skulle kunna förbättras? Ta dig då två minuter att svara på IKGs utvärdering kring hur Du upplevde KULA så att vi ska kunna förbättra det ännu mer inför nästa år! Alla svar uppskattas för att vi ska få en bredare bild över hur KULA 2017 kändes för Er!

Länk till utvärdering.

Emma Månsson, B14
IKG-Ordförande 2017

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter