Veckoplanering V.12

Måndag
Inget planerat än.

Tisdag
Inget planerat än.

Onsdag
Inget planerat än.

Torsdag
- F-sektionen och K-sektionen anordnar tillsammans med Unionen en lunchföreläsning om LinkedIn. Mer information här.
- Bordsvisetävling! Kom till Gallien och skriv nya bordsvisor – chansen finns att de kommer med i den nya sångboken! Det kommer att bjudas på fika. Mer information här

Fredag
Inget planerat än.

Lördag
- Kalibreringsphesten 2017! Sexmästeriet anordnar Sektionens viktigaste och mest fabulösa sittning, på hemlig ort. En garanterat magisk kväll! Mer information här.

Söndag
Inget planerat än.