Studierådet informerar

I nummer 11 av Kårnytt gick det att läsa att läsperioderna kommer att ändras till nästa läsår. Det som ligger till grund för förändringen är statistik som visar att studenter som skriver omtentor i omtentaperioder i ansluting till ordinarie tentamensveckor ofta inte klarar alla tentorna som man skriver. Pluggandet till de olika tentorna konkurrerar med varandra och det slutar med att man har samma antal kurser efter sig trots en godkänd omtenta. Det som kommer att gälla nästa år är att omtentaperioden som brukar ligga efter nyår flyttas och kommer att ligga i anslutning till Påsken, den kommer även förlängas och omfatta två veckor. Dessutom så kommer omtentaperioden som ligger i juni att tas bort. Det stora målet med omstruktureringen är att fler tentor ska klaras.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter