Enkät om likabehandling

Likabehandlingsombuden och Studerandeskyddsombudet gör med anledning av tråden på Jodel om utanförskap på sektioner en undersökning om hur K-sektionens medlemmar trivs på sektionen. Vi hoppas att du vill ta dig tid att fylla i denna enkät. Ditt svar skulle betyda mycket för framtida arbete med likabehandling.

https://docs.google.com/a/student.lu.se/forms/d/e/1FAIpQLScI1gz97kI-nPt9YoTQ4MAalZo1BPDCstT77gg4JK8jIYuTiQ/viewform

Observera att enkäten utförs helt anonymt och att svaren endast kommer behandlas av Likabehandlingsombuden och Studerandeskyddsombudet.

// Sarah Lindblom, Likabehandlingsombud.
   Elin Larsson, Likabehandlingsombud.
   Linnea Gustafsson, Studerandeskyddsombud.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter