Veckoplanering v 18

Måndag
Röd dag.

Tisdag
Framtidsveckan börjar: Fem forskare från Kemicentrum håller lunchföredrag om sin forskning.  Mer info här.

Onsdag
Framtidsveckan: Lunchföreläsning med Tetra Pak. Mer info här.

Torsdag
Framtidsveckan: Daniel Klint, materialspecialist på Alfa Laval, håller lunchföredrag. Mer info här.

Fredag
Framtidsveckan: Olle Bergman håller en lunchföreläsning om kommunikation. Mer info här.

Lördag
Inget planerat än. 

Söndag
Inget planerat än.