Alumniverksamhet

Alumniverksamheten på sektionen har hand om examinerade studenter, alumnerna. Syftet med verksamheten är bland annat att ordna olika tillfällen då gamla studenter får återse sina studievänner, men också att på ett dynamiskt sätt skapa en kontakt mellan gamla studenter ute i näringslivet och nya studenter på sektionen.

Alumniverksamheten på Kemi- och Biotekniksektionen har precis lämnat startblocken! Möjligheterna är obegränsade och intresset är stort för att dra igång en verksamhet för examinerade studenter. Snarare än man tror är man själv alumn och ser det som en självklarhet att studenterna på sektionen ska fixa med evenemang och tillställningar så att man får återse sina kära kursare.

I dagsläget handlar arbetet mycket om att få igång en fungerande, ständigt rullande alumniverksamhet, där man automatiskt vid examination blir en del av verksamheten och på så sätt inte riskerar att man tappar medlemmarna på sektionen när dom tar examen. 

Om du är intresserad av att vara en del i arbetet för att säkra din framtid på K men också för att få andra att vända tillbaka, kontakta alumniansvarig på k-alumni@tlth.se eller fyll i alumniformuläret.

Fler bilder från firandet av K-sektionens 50-årsjubileum i maj 2015 hittar du här.

Alumnianmälan

Om du är intresserad av att vara en del i arbetet för att säkra din framtid på K men också för att få andra att vända tillbaka, kontakta alumniansvarig på k-viceordf@tlth.se eller fyll i alumniformuläret här