K-märkning

För att höja K-sektionens kulturnivå och omvärldens K-nivå, skall välförtjänta platser, hus, samfund o. d. K-märkas. Dessa platser skall i så fall ha rätt attribut och företeelser av klar K-dignitet. Det åligger varje sektionsmedlem att, om tillfälle uppstår, besöka dessa platser.

En lista på K-märkta platser samt motiveringar finns nedan!

K-märkta platser, hus, samfund o.d. (tillagt den)

  • Institutionen för Kemiteknik vid Lunds Universitet (2013-12-09)
  • Institutionen för Livsmedelsteknik vid Lunds Universitet (2013-12-09)
  • Kemiska Institutionen vid Lunds Universitet (2013-12-09)
  • Kemibyggnaden vid Aalto University (2013-12-09)
  • Lophtet (2013-12-09)
  • Parc Astérix (2013-12-09)
  • Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (2013-12-09)
  • Folkuniversitetet ​


Motiveringar
Institutionen för Kemiteknik och Livsmedelsteknik samt Kemiska Instutionen vid Lunds Universitet
På Kemicentrum bor tre institutioner, nämligen Kemiska Institutionen, Institutionen för Livsmedelsteknik och Institutionen för Kemiteknik. Det betyder att dessa tre institutioner ansvarar för och håller i de allra flesta kurser studenterna på Kemi- och Bioteknikprogrammen läser. Med andra ord ser de till att studenterna får en bra och lärorik studietid och är väl rustade för ett framtida arbetsliv. Med det sagt känns kopplingen till Sektionen glasklar och att K-märka institutionerna kommer att visa hur mycket Sektionen
uppskattar dem.

Kemibyggnaden vid Aalto University
Kemisektionen vid Aalto University i Otnäs (fi: Otaniemi) är en av våra nordiska vänsektioner med vilka K-sektionen har mycket gemensamt. Kemisektionen medverkar ständigt vid Nordisk Kemiteknolog Konferens (NKK) och vid den senaste konferensen var de en enastående värd. Kemibyggnaden huserar förutom denna sektion även institutionerna för bio- och kemiteknik, kemi, materialteknik och trädförädlingsteknik samt nästan 2 500 med oss likasinnade studenter. För att visa vördnad för våra finska bröder och systrar ser Sektionen det som självklart att K-märka Kemibyggnaden vid Aalto University.

Lophtet
Sedan urminnes tider har Lära Känna, K-sektionens kanske mest legendariska sittning, anordnats i denna stia. Förutom denna fest står lokalen ofta som värd för andra aktiviteter såsom pubar, eftersläpp och övriga sittningar som sektionen anordnar. Detta i kombination med dess strategiska och välplanerade läge i anslutning till Kemicentrum gör att Lophtet ligger nära varje sann K:ares hjärta. Lophtets omgivning med Bautasten och rullvänliga vallar är inte direkt en nackdel.

Parc Astérix
Det är vida känt att K-sektionens medlemmar gillar att roa sig på olika sätt. Det är också vida känt att K-sektionens skyddshelgon är Miraculix. En kombination kan inte slå fel. Att K-märka en nöjespark med ett tema hämtat från Astérix-världen, liggandes i det forna Gallien är därför självklart. Nämndes det förresten att en av attraktionerna är ”La Forêt Des Druides”? Se figur 1
 

Figur 1. Vart är egentligen Miraculix? Bland förtrollade träd, magiska jättesvampar och Bautastenar gömmer sig vårt skyddshelgon.Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH) finns alltid som en klippa att luta sig mot när K-sektionen av någon anledning behöver stöd. Oavsett vad det gäller agerar Kåren alltid som den mamma man är. Mången trevlig festivitet har anordnats och otaliga sektionsmedlemmars närvaro har, på olika vis, förgyllts i Kårhuset och av TLTH. Och trots det geografiska avståndet är steget från Kårhuset till K-huset aldrig långt.

Kort sagt: En, två, tre, fyr, fem, Kåren är vår bästa vän.

Folkuniversitetet
Sällan har en sektion varit så bildad som K-sektionen är nu. Studiecirklar startas till höger och vänster, suget efter bildning med hjälp av Folkuniversitetet är helt enkelt omåttligt. Självklart hade detta aldrig skett utan den ofantliga hjälp sektionen fick av Folkuniversitetet genom den eminente Mats Lock. Som en bonus genererar studiecirklarna även en del pengar.