nyheter

Nominering av övningsledare och lärare

2015-03-29

Den 11 april är det dags för Kalibreringsfest och nu har du möjlighet att nominera övningsledare och lärare som du tycker är värda ett litet extra beröm. Kanske har någon utmärkt sig lite extra under det gångna året?
Så skriv ner namnet på övningsledaren eller läraren som du vill nominera samt en motivering senast den 8 april!

Skicka nomineringen här.

Handlingar till vårterminsmöte

2015-03-29

Nu har handlingarna till Vårterminsmötet kommit.

Info Jubileumsbalen

2015-03-26

Nu är det bara en vecka kvar av anmälningsperioden till Jubileumsbalen. Balen kommer vara den bästa festen på 50 år, du vill inte missa den. Ännu finns det plats för fler sittande, så gå in och anmäl dig direkt! 

Har du redan anmält dig är det hög tid att betala. Har du inte satt in pengar på onsdagen den 1 april kommer pengarna inte vara oss tillhanda den 6 april, eftersom det är påskhelg. Med andra ord ska du ha betalt in för din biljett senast den 1 april.

Jubileumskommittén

Dansa Mysfox

2015-03-23

Teknologkåren arrangerar en fortsättningskurs i mysfox.
Kursen är på söndagar under totalt två tillfällen med start den 26 april. Det är en fortsättningskurs och är alltså aktuell för de som gått någon kurs i mysfox tidigare.

Kursen ges i Gasquesalen, kårhuset och hålls av en erfaren instruktör som är utbildad av svenska danssportförbundet.

Tid och datum:
12.15-16.15 den 26/4 och 3/5. 
För mer information om kostnad och anmälan besök följande hemsida.

Olof Olsson, Teknologkårens danskurser

Biljettsläpp Kalibreringsfesten

2015-03-22

Sexet och Phöset säljer biljetter till kalibreringsfesten den 11e april (K-sektionens motsvarighet till Nobelfesten) för 250kr och Phösets Vickning (sexan efteråt) för 50kr på fredag den 27/3 och måndagen 30/3 under lunchen!

Kallelse Vårterminsmöte

2015-03-04

Hej Sektionen!

Det är dags för Vårterminsmöte!

Datum för mötet är satt till;
den 8:e april kl. 17.15 i sal K:C på Kemicentrum.

Motioner (format .docx) skickas till Styrelsen (k-styrelse@tlth.se) och till Talman (k-talman@tlth.se).
Dessa skall vara Styrelsen och Talman tillhanda senast den 18:e mars. Om du skickar in en motion kan det vara fördelaktigt att ta hjälp av någon i Styrelsen eller Talman samt att använda den motionsmall som går att finna på hemsidan. Försent inkomna motioner kan av tidsskäl ej behandlas av Styrelsen.

Dagordning tillsammans med handlingar anslås utanför Gallien måndagen senast den 30:e mars. Om du vill ha mat på mötet, anmäl dig på listan utanför Gallien senast torsdagen den 2 april.
Mötet kommer bland annat att behandla:

- Styrelsen 2014:s verksamhetsberättelse. 
- Bokslut för 2014. 
- Resultatdisposition. 
- Revisorberättelse för 2014
- Ansvarsfrihet för Styrelsen 2014 
- Val av Valberedning.   
- Inkomna motioner och propositioner. (18 mars)

Kom dit och gör din röst hörd! För att kunna rösta på mötet måste du ha med dig giltig Kårlegitimation.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen 2015
, genom Kristina Sturk, Sekreterare, och Rickard Möller, Talman