Studerande

Här finns information som alla studenter kan ta del av. Bland annat dokument från möten, kurshemsidor, studievägledning, teknologkåren med mera.
 

dokument

Här finner du dokument som kan vara intressanta och nödvändiga för dig som student.
 

Kurshemsidor

Här kan du hitta kurser för Bioteknik och Kemiteknik  samt gå in på alla kurshemsidor som gäller för respektive program under studietiden.
 

k-märkning

Här kan du se en lista på K-märkta platser, byggnader, samfund med mera, samt motiveringar till varför de blivit K-märkta.
 

studievägledning och kuratorer

Här finns kontaktuppgifter till studievägledarna för Bioteknik och Kemiteknik programmen. Du kan kontakna dem om du har frågor om din utbildning. Kuratorerna kan du kontakta om du känner att du behöver någon att prata med eller mår dåligt över någonting.
 

Teknologkåren vid | tlth

K-sektionen är en del av Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola. För att få vara med på allt roligt som sektionen och kåren anordnar måste man vara medlem i Teknologkåren. Det kan du bli här.

Denna sida har mycket matnyttigt för de som redan studerar Kemi- eller Bioteknik.