Nyheter

2016 > 11

Hejsan allihopa!
Valberedningen vill uppmärksamma att det fortfarande finns vakanta poser som går att söka. Om du är intresserad av någon av följande poster:
Pubmästare, revisor, journalist, revisorsuppleant
vänligen kontakta valberedningen på kvalberedning@gmail.com

/Valberedningen

Läs hela inlägget »

På grund av misstankar av att stölder begås på campus igen, så vill vi påminna alla om att hålla koll på era ägodelar och lämna dem inte utan uppsikt!
/Styrelsen

Läs hela inlägget »
Just nu befinner du dig på fliken Student. Här finns den senaste informationen om vad som händer på sektionen, kåren eller i någon annan del av studentlivet som sektionsmedlemmarna kan ha nytta av!