Nyheter

2017 > 04

Likabehandlingsombuden och Studerandeskyddsombudet gör med anledning av tråden på Jodel om utanförskap på sektioner en undersökning om hur K-sektionens medlemmar trivs på sektionen. Vi hoppas att du vill ta dig tid att fylla i denna enkät. Ditt svar skulle betyda mycket för framtida arbete med likabehandling.

https://docs.google.com/a/student.lu.se/forms/d/e/1FAIpQLScI1gz97kI-nPt9YoTQ4MAalZo1BPDCstT77gg4JK8jIYuTiQ/viewform

Observera att enkäten utförs helt anonymt och att svaren endast kommer behandlas av Likabehandlingsombuden och Studerandeskyddsombudet.

// Sarah Lindblom, Likabehandlingsombud.
   Elin Larsson, Likabehandlingsombud.
   Linnea Gustafsson, Studerandeskyddsombud.

Läs hela inlägget »

I nummer 11 av Kårnytt gick det att läsa att läsperioderna kommer att ändras till nästa läsår. Det som ligger till grund för förändringen är statistik som visar att studenter som skriver omtentor i omtentaperioder i ansluting till ordinarie tentamensveckor ofta inte klarar alla tentorna som man skriver. Pluggandet till de olika tentorna konkurrerar med varandra och det slutar med att man har samma antal kurser efter sig trots en godkänd omtenta. Det som kommer att gälla nästa år är att omtentaperioden som brukar ligga efter nyår flyttas och kommer att ligga i anslutning till Påsken, den kommer även förlängas och omfatta två veckor. Dessutom så kommer omtentaperioden som ligger i juni att tas bort. Det stora målet med omstruktureringen är att fler tentor ska klaras.

Läs hela inlägget »

Vill du ha med din bild i nya sångboken? Vill du skapa något som länge kommer finnas i sektionens minne? Rita en passande svart-vit bild till öl-, vin- eller snapsvisa så kanske din bild väljs ut till den nya sångboken!

Skicka in ditt bidrag till k-troubadix@tlth.se, senast 23/4.

Med Vänliga Hälsningar, Sångboksgruppen.

Läs hela inlägget »
Just nu befinner du dig på fliken Student. Här finns den senaste informationen om vad som händer på sektionen, kåren eller i någon annan del av studentlivet som sektionsmedlemmarna kan ha nytta av!