Event

Under året arrangerar alumniutskottet flera evenemang såsom lunchföreläsningar och den årliga Homecoming-sittningen. Hör av dig till utskottet via au@ksek.se om du har förslag på event. 

Föreläsningar

Alumniverksamheten ordnar olika föreläsningar som ska rikta sig till både studenter och alumner. Vill du vara med och delta i en föreläsning så kontakta utskottet. 

Exempel på föreläsningar som har genomförts är;
Soffpanel - en lunchföreläsning där studenter fick ta del av alumners kunskaper i form av en paneldiskussion.
Nollningen - föreläsning för de nya studenterna om den kommande tiden på LTH av en alumn.

Homecoming-sittning

Varje vår anordnar alumniutskottet en sittning för både alumner och studenter. Tanken med denna är att alumner ska få ett trevligt tillfälle till att återvända tillbaka till sin skolmiljö och få återuppleva gamla studierelaterade minnen, men lika mycket för att nuvarande studenter ska få en möjlighet att träffa er alumner och till exempel kunna få höra tidigare upplevelser på kemicentrum och vad man kan göra efter sin examen. Sittningen äger rum i april. Håll utkik efter inbjudan via mail och på Facebook.