Information till dig som är alumn

En alumn är en tidigare student från ett lärosäte och alumniutskottet syftar till att ordna tillfällen där gamla studenter får återse studievänner samt skapa kontakt mellan alumner i arbetslivet och nuvarande studenter på sektionen.

Alumniverksamheten på Kemi- och Biotekniksektionen är fortfarande i en uppstartsfas med fokus på att få en ständigt fungerande verksamhet. Om du är intresserad av att vara del i utvecklandet av alumniverksamheten, tveka då inte med att kontakta utskottet på au@ksek.se.

Event under året

Event som ordnas under året är tillgängliga för både alumner och studenter. Event under året går att läsa mer om under fliken Event. Exempel på ett event för alumner är Homecoming-sittningen där du som alumn får chansen att komma tillbaka till kemicentrum och träffa gamla kursare igen. Bilder från event går att hitta det Bildarkivet.

Mentorskapsprogrammet

Du som alumn kan även engagera dig i sektionens mentorskapsprogram. Därigenom kan du bli mentor för en studerande på K-sektionen och dela med dig av viktiga erfarenheter. Programmet startar varje höst och ansökan sker på våren. Du har i din ansökan möjlighet att önska vilken sorts student du vill vara mentor till. Samtalen sker på din och studentens villkor och även du som inte är bosatt i Lund kan därmed bli mentor och föra samtal över till exempel Skype. Du kan läsa mer om programmet under fliken Mentorskapsprogrammet.

Alumnidatabasen

Alumniutskottet håller på att utveckla en databas för K-sektionens alumner för att via mail kunna förbättra kontakten med er K-alumner. Via databasen skickas det till exempel ut en inbjudan till den årliga Homecoming-sittningen och information om K-sektionens mentorskapsprogram. Alumnidatabasen är kostnadsfri att vara med i och är placerad i systemet MailChimp, deras villkor kring hantering av personuppgifter går att läsa här. Personuppgifterna kommer att hanteras i enighet med Sektionens Riktlinjer för Insamling och hantering av personuppgifter. Du kan hitta mer information om detta här.

Kontakta alumnimästaren på au@ksek.se om du vill bli tillagd i databasen. Det går alltid att bli bortplockad från databasen igen genom att klicka “unsubscribe from this list” längst ner i utskickade mail eller genom att kontakta alumnimästaren.