Information till dig som är student

Snarare än man kan tro blir även du alumn! Genom att engagera dig i alumniverksamheten under studietiden kan du försäkra dig om att du också kan komma tillbaka till sektionen efter examen.

En alumn är en tidigare student från ett lärosäte och alumniutskottet syftar till att ordna tillfällen där gamla studenter får återse studievänner samt skapa kontakt mellan alumner i arbetslivet och nuvarande studenter på sektionen.
Alumniverksamheten på Kemi- och Biotekniksektionen är fortfarande i en uppstartsfas med fokus på att få en ständigt fungerande verksamhet. Om du är intresserad av att vara del i utvecklandet av alumniverksamheten, tveka då inte med att kontakta utskottet på au@ksek.se.

Event under året

Du som student har också möjlighet att ta del av alumniverksamheten under studietiden. Föreläsningar med alumner är till för att ge er chans att höra om bland annat yrkeslivet. Vi anordnar även en sittning varje vår som ska vara en mötesplats för er studenter med K-sektionens alumner, nämligen Homecoming-sittningen.

Mentorskapsprogrammet

Utöver eventen har sektionen även ett mentorskapsprogram som är utformat så att ni som studenter ska få möjlighet att bolla idéer med en K-alumn om till exempel utlandsstudier eller framtida jobbmöjligheter. Mer info finns under fliken Mentorskapsprogrammet.

Gå med i alumnidatabasen

K-sektionen har en alumnidatabas genom vilken vi kan kontakta alumner och bjuda in alumner till event. Ni som studenter kan bli medlemmar i databasen redan under er studietid. Information om alumnidatabasen skickas ut till alla som läser sitt fjärde eller femte år, kontakta alumnimästaren om du vill bli tillagd i databasen vid annat tillfälle. Alumnidatabasen är helt kostnadsfri och går att läsa mer om under fliken Information till dig som är alumn.