Mentorskapsprogrammet

Mentorskapsprogrammet är ett program där en student kan få möjlighet att samtala och få vägledning av en K-alumn. Under våren öppnas anmälan för både studenter och alumner där man får svara på ett antal frågor så att det ska bli en så bra match som möjligt. Programmet startar på hösten med en gemensam kick-off och avslutas sedan på våren med en avslutning. Under året kommer mentorn (alumnen) och adepten (studenten) att ses ett antal gånger och diskutera ämnen som är relevanta för dem. Det är framförallt studenten som ska vara drivande i programmet.

Vad kan man prata om? 
Det är upp till adepten och mentorn vad de har för gemensamma intressen. Det kan handla om studietips i plugget, bra råd inför utlandsstudier, val av specialisering eller olika jobbmöjligheter, som sommarjobb, yrken efter att du är klar med din utbildning eller diskutera sektionsengagemang. Man kan exempelvis utforma det så att mötena har olika teman där adepten har förberett frågor. Om det behövs så finns alltid mentorskapskontakterna där och hjälper till och ger tips.

Hur länge håller det på? 
Det startar i början av hösten och pågår sedan tills den gemensamma avslutningen som brukar vara i maj.

Hur ofta? 
Det bestämmer adept och mentor gemensamt. Det brukar vara ungefär en gång i månaden och kan vara under en gemensam lunch, fika eller ett skypesamtal.

Om du har fler frågor eller funderingar tveka då inte med att höra av dig till mentorskapskontakterna via mentor@ksek.se.