Utskottsdokument

Här finner du alla utskottens verksamhetsplaner samt utskottsrapporterna som alla utskottschefer lämnar regelbundet där de rapporterar vad utskottet sysslat med under senaste året.

2016

Utskottsrapporter

Verksamhetsplaner

Tidigare år

Utskottsrapporter och verksamhetsplaner från tidigare år finns i protokollen från det årets styrelsemöten, som ni hittar här.