Företag

Kemi- och Biotekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola, även kallad K-sektionen, är en sektion för kemiteknik- och bioteknikstudenter vid Lunds Tekniska Högskola. Sektionen består av 600 medlemmar och drivs endast av teknologer. Våra studenter studerar antingen civilingenjör inom bioteknik eller kemiteknik. Dessa två utbildningar är relativt lika under de första tre åren med vissa undantag i deras bas. Bioteknikprogrammet fokuserar på att lägga en bred bas inom viktiga framtidsområden såsom läkemedelsforskning, miljöorienterade frågor, och andra ämnen med grunden kemi och biologi i samverkan. I Kemiteknikprogrammet får du en helhetsbild om kemiska processer och hur de kan tillämpas industriellt, från laboratorieskala till verklig industri. Kemitekniken sammankopplar kemin med matematik och teknik för att uppfylla detta. Under de fjärde och femte året har studenterna möjlighet att välja en specialisering. Som Biotekniker kan du specialisera dig inom Molekylär bioteknik, Bioprocess, Livsmedel, Läkemedel, och projektarbete. Som Kemitekniker kan du specialisera dig inom Material, Processdesign, och Läkemedel. För att läsa mer om utbildningarna och dess kvalifikationer se följande länkar: 

http://www.lth.se/utbildning/bioteknik/ 
http://www.lth.se/utbildning/kemiteknik/

Företagskontakten är en väsentlig del för oss på K-sektionen, då utbytet mellan studenter och företag är mycket viktigt för oss. Därför samarbetar vi gärna med företag på många olika sätt med allt från lunchföreläsningar och arbetsmarknadsmässa till mejlutskick. För att läsa mer om våra samarbeten välj fliken “Vad vi erbjuder” eller för att få specifik information om arbetsmarknadsmässan välj fliken “KULA”. På K-sektionen är det näringslivsutskottet som sköter företagskontakten och är “ansiktet utåt”. För mer information om näringslivsutskottet tryck här. För att som företag komma i kontakt med oss på K-sektionen mejla naringslivsutskottet@ksek.se