Företag

Kemi- och Biotekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola, även kallad K-sektionen, är en sektion för kemiteknik- och bioteknikstudenter vid Lunds Tekniska Högskola. Sektionen har ca 600 medlemmar och drivs endast av teknologer. Syftet med verksamheten är att skapa trivsel bland studenterna, detta genom att driva studiebevakning för att se till att utbildningen utvecklas och behåller sin höga standard. En annan viktig del är att skapa gemenskap mellan teknologerna vilket underlättar studietiden. Ytterligare en väsentlig del är att skapa kontakt med företag.

K-sektionen strävar efter kontinuerlig och professionell samt personlig kontakt med företag. Företagskontakten är en väsentlig del av livet på K-sektionen, då utbytet mellan studenter och företag är något vi värnar om otroligt mycket. Samarbeten mellan företag och K-sektionen brukar vara mycket uppskattade hos studenter såväl som företaget i fråga. Exempel på samarbeten finns under fliken till vänster. Det finns ytterligare en flik KULA, som är sektionens arbetsmarknadsdag, som är ett annat alternativ på samarbete.

Det är Näringslivsutskottet som är sektionens "ansikte utåt" och sköter kontakten med näringslivet. Tryck här för mer information om Näringslivsutskottet. Deras email är naringslivsutskottet@ksek.se.