Samarbeten som
Näringslivsutskottet erbjuder

Kemi- och Biotekniksektionen strävar alltid efter att skapa god kontakt mellan våra
studenter och näringslivet. Vi erbjuder därför en stor variation alternativ för Er som
företag att inspirera våra studenter till en framtid med Er.

För priser på de olika samarbetena se Eventlista 2019. För de event som
anordnas där studenter och företagsrepresentanter möts sköter Näringslivsutskottet
annonseringen på sektionen för att locka så studenter som möjligt till Ert event med
studenterna på Kemi- och Biotekniksektionen. Den här marknadsföringen är
inkluderad i det pris som är specificerat i Eventlistan 2019.

För mer information, maila: naringslivsutskottet@ksek.se.

Information om arbetsmarknadsmässa finns här

Lunchföredrag

Företaget får 45 min att disponera (kl 12.15-13.00) i en föreläsningssal för ca 120
studenter. Ett lunchföredrag ger Ett företag möjlighet att visa upp sig på sitt unika sätt
och ger en exklusiv möjlighet för kommunikation med studenterna. En lunch,
anordnad av Näringslivsutskottet, ingår för alla åhörare.

Kvällssemenarium

Företaget får 60 min att disponera i en föreläsningssal. Antal närvarande baseras på
målgrupp och ämne. En måltid, anordnad av Näringslivsutskottet, ingår för alla
åhörare.

Kvällsevent

Företaget kommer under en kväll få träffa studenter från sektionen och har möjlighet
att utforma kvällen med aktivitet, mat och dryck efter egna önskemål. Antal
närvarande baseras på målgrupp och ämne. Förslag på aktiviteter är mingel, eller
pub med quiz, eller paneldiskussion.

Casetävling

Företaget får möjlighet att tillsammans med Näringslivsutskottet utforma och anordna
en casetävling för intresserade studenter. Evenemanget hålls kvällstid. Företaget
bidrar även med valfri produkt som pris till vinnande studenter.

Monterevent

Företaget får under ett önskat antal timmar under dagen stå med en monter på
Kemicentrum och där träffa och inspirera studenter under vardagliga förhållanden.

Studiekväll

Studiemästeriet anordnar i samarbete med företaget en av sektionens studiekvällar.
Företaget står som samarbetspartner och syns inför studiekvällen på sektionens
Instagramkonto, Facebooksida, hemsida samt affisch i A3-storlek.
Företagsrepresentanter är välkomna. Eventet kan även genomföras utan medverkan
av företagsrepresentant.

Annonsplats hemsida

Företagets logotyp kommer att synas tydligt på Kemi – och Biotekniksektionens
hemsida (www.ksek.se) i 1 år.

Annonsplats Affisch

Företaget väljer en valfri affisch (A3-storlek) som sätts upp på Kemi- och
Biotekniksektionens anslagstavla.

Annonsplats Sektionens tidning

Sektionens tidning trycks i ca 30 upplagor samt publiceras på sektionens hemsida.
Företagets får disponera en A5-sida i tidningen.

Annonsplats sektionens sociala medier

Företaget får publicera ett inlägg med både bild och text på sektionens Facebook,
Instagram eller i nyhetsbrevet som kommer ut varje vecka. Exempel är information
angående sommar- och examensarbete.

Annonsplats Sektionens TV-skärmar

Företaget får möjlighet att disponera en sida i den slideshow som går på sektionens
TV-skärmar i studenternas uppehållsrum. Annonsen visas i tre veckor. OBS! Företag
har möjlighet att annonsera på detta vis maximalt tre gånger under en
sexmånadersperiod.

Mailutskick

Företaget får skicka ut mail via sektionen med information som rör företaget och dess
verksamhet.

Studiebesök

Ett godtyckligt antal studenter gör studiebesök hos företaget. Företaget står för
eventuella transportkostnader samt de aktiviteter som är planerade.

Sektionens caféverksamhet

Företaget förser sektionens studentdrivna café med varor märkta med företagets
logotyp. Exempel på varor är matprodukter, pappersmuggar, servetter, städartiklar
och studiematerial. Matprodukter och studiematerial säljs för godtyckligt pris. Vinsten
går till Kemi- och Biotekniksektionen.

Utvärdering med prisutdelning

Studierådet skickar ut kursutvärderingar till studenterna och i syfte att öka
deltagandet önskas priser att lottas ut bland de deltagande. Företaget bidrar med
godtycklig produkt som pris och får i sin tur synas på sektionens Instagram,
Facebook och hemsida i samband med utskick av kursutvärderingar och
prisutdelning.

Matprodukter

Vid tillfällen som studiekvällar, sektionsmöten och andra större evenemang förser
företaget verksamheten med matprodukter märkta med företagets logotyp.Andra förslag och idéer är givetvis varmt välkomna!