vad vi erbjuder

Kemi- och Biotekniksektionen strävar alltid efter att skapa god kontakt mellan våra studenter och näringslivet. Vi erbjuder därför en hel del alternativ för Er som företag, att inspirera våra studenter till en framtid hos Er.

För mer information, maila: naringslivsutskottet@ksek.se.

Lunchföredrag

Företaget får 45 min att disponera (kl 12.15-13.00) i en föreläsningssal för ca 120 studenter. En lunch, anordnad av NU, ingår för alla åhörare.
 

Kvällssemenarium

Företaget får 60 min att disponera i en föreläsningssal. Antal närvarande baseras på målgrupp och ämne. En måltid, anordnad av NU, ingår för alla åhörare.
 

Kvällsevent

Företaget kommer under en kväll få träffa studenter från en eller flera årskurser och har möjlighet att utforma kvällen med aktivitet, mat och dryck efter egna önskemål. Antal närvarande baseras på målgrupp och ämne. Förslag på aktiviteter är mingel eller pub med quiz. 

 

Casetävling

Företaget får möjlighet att tillsammans med NU utforma och anordna en casetävling för intresserade studenter. Evenemanget hålls kvällstid. Företaget bidrar även med valfri produkt som pris till vinnande studenter. 
 

monterevent

Företaget får under ett önskat antal timmar under dagen stå med en monter på Kemicentrum och där träffa och inspirera studenter under vardagliga förhållanden.
 

Studiekväll

Studiemästeriet anordnar i samarbete med företaget en av sektionens studiekvällar. Företaget står som samarbetspartner och syns inför studiekvällen på sektionens Instagramkonto, Facebooksida, hemsida samt affisch i A3-storlek. Företagsrepresentanter är välkomna. Eventet kan även genomföras utan medverkan av företagsrepresentant.
 

Annonsplats hemsida

Företagets logotyp kommer att synas tydligt på Kemi – och Biotekniksektionens hemsida (www.ksek.se) i 1 år.
 

Annonsplats Affisch

Företaget väljer en valfri affisch (A3-storlek) som sätts upp på Kemi- och Biotekniksektionens anslagstavla.
 

Annonsplats Sektionens tidning

Sektionens tidning trycks i mellan 40-50 upplagor samt publiceras på sektionens hemsida. Företagets får disponera en A5-sida i tidningen.
 

Annonsplats sektionens sociala medier

Företaget får publicera ett inlägg med både bild och text på sektionens Facebook, Instagram eller i nyhetsbrevet som kommer ut varje vecka. Exempel är information angående sommar- och examensarbete.
 

Annonsplats Sektionens tV-skärmar

Företaget får möjlighet att disponera en sida i den slideshow som går på sektionens TV-skärmar i studenternas uppehållsrum. Annonsen visas i tre veckor. OBS! Företag har möjlighet att annonsera på detta vis maximalt tre gånger under en sexmånadersperiod.
 

Mailutskick

Företaget får skicka ut mail via sektionen med information som rör företaget och dess verksamhet.
 

Studiebesök

Ett godtyckligt antal studenter gör studiebesök hos företaget. Företaget står för eventuella transportkostnader samt de aktiviteter som är planerade. 
 

Sektionens caféverksamhet

Företaget förser sektionens studentdrivna café med varor märkta med företagets logotyp. Exempel på varor är matprodukter, pappersmuggar, servetter, städartiklar och studiematerial. Matprodukter och studiematerial säljs för godtyckligt pris. Vinsten går till Kemi- och Biotekniksektionen.
 

Utvärdering med prisutdelning

Studierådet skickar ut kursutvärderingar till studenterna och i syfte att öka deltagandet önskas priser att lottas ut bland de deltagande. Företaget bidrar med godtycklig produkt som pris och får i sin tur synas på sektionens Instagram, Facebook och hemsida i samband med utskick av kursutvärderingar och prisutdelning.
 

Matprodukter

Vid tillfällen som studiekvällar, sektionsmöten och andra större evenemang förser företaget verksamheten med matprodukter märkta med företagets logotyp.
 Andra förslag och idéer är givetvis varmt välkomna!