pHøset

I begynnelsen fanns bara tiden. Obarmhärtig och likgiltig. Men i tidens vakuum fanns plats för något att växa, en medveten kraft som ska komma att råda øver vad som finns och ska finnas. Dess son är solen och dess dotter är månen. Den har burit vinden i sin mage och gett näring till jorden. Ur denna kraft føddes pHøset. De är upplysta med sanningen om den fullständiga skapelsen och har tämjt kraften som nu kontrollerar den alkemiska verkligheten. pHøset arbete med De Vises mirakel, vars härkomst är outgrundligt, var nära att gøra världen fullständig. Men tiden var inte mogen och den obefläckade kraften återgick till vakuum. pHøset skingrades för vinden.
Tidevarv kom och gick till civilisationers uppkomst och fall. Allt var førlorat. Men legenden førtäljer om att när planeterna står i konjunktion och universum så vill, ska de sex mäktigaste och visaste, återigen førenas. När tiden är kommen, det høres i vinden och det kännes i haven. När tiden är kommen, det skallrar i marken och det synes i himmelen. När tiden är kommen skall pHøset samlas, kraften återførenas och det Stora Verket, Magnum Opus, må begynna.

För att Nollan ska få ut det mesta av Studentlivet och Teknologkulturen bör nollan ha vissa saker i åtanke:

  • När pHøset ropar ”HEJSAN NOLLAN” skall Nollan högt och tydligt svara ”HEJSAN pHØSET”
  • pHøset är hårt men rättvist
  • Sjung ofta och starkt, ty STARKT är VACKERT
  • pHøset älskar påhittighet, spex och gyckel