Lässchema

Schemat för läsåret hittar du via schemageneratorn. Om du går bioteknik söker du på B1 och om du går på kemiteknik söker du på K1 för att få fram aktuellt schema.

Nollningsschema

                                                                         
Om nollan känner sig vilsen och inte vet vad som ska hända bør nollan kolla i nollningsschemat så nollan vet vad som ska hända.