Lässchema

Schemat för läsåret hittar du via schemageneratorn. Om du går bioteknik söker du på B1 och om du går på kemiteknik söker du på K1 för att få fram aktuellt schema.

Nollningsschema

Nedan kan Nollan hitta schemat över nollningens alla aktiviteter. Schemat hittar Nollan även i Nolleguiden och en sammanfattad version finns utanför Gallien.

Mottagningsvecka

Läsvecka 1

Läsvecka 2

Läsvecka 3

Om nollan känner sig vilsen och inte vet vad som ska hända bør nollan kolla i nollningsschemat så nollan vet vad som ska hända.
Om nollan känner sig vilsen och inte vet vad som ska hända bør nollan kolla i nollningsschemat så nollan vet vad som ska hända.