Arkivet

I arkivet finns diverse viktiga dokument och annat roligt sparat! Du hittar flikarna i menyn högst upp på hemsidan. 

Under fliken Styrdokument hittar du sektionens reglementen, stadgar, policys och riktlinjer. Här hittar du även sektionens övergripande och långsiktiga mål.

Under fliken Mötesdokument finns protokoll från möten, samt en lista med förklaringar till de ord som används under sagda möten, såkallad mötesformalia. Här hittar du även handlingar till aktuella terminsmöten.

Under fliken Mallar finns mallar för hur man skriver en motion, hur man skriver en ansökan om körersättning, alkoholtillstånd eller andra roliga saker. Här hittar du även K-sektionens loggor.

Utskottsdokument innehåller utskottsrapporter och verksamhetsplaner för alla utskotten. Klicka in här för att se vad de olika utskotten pysslar med för tillfället och vad de har för mål under verksamhetsåret.

Druiden är K-sektionens tidning som ges ut med ett nummer varje läsperiod. Under denna flik hittar du alla Druiden (och några Kempen) som någonsin getts ut i pdf-format!

Sektionens nyhetsbrev Orbitalen skickas ut varje vecka till alla sektionens medlemmar. Om du är nyfiken på vad som stod i nyhetsbrevet för flera månader sedan så är det här du ska kika.

I Bildarkivet är nostalgin stark. Här hittar du bilder från sektionens event ända från 2009 och framåt.