Mötesdokument

På denna sida finns allt du kan behöva veta om möten och allt som kan kopplas till möten. I menyn till höger hittar du protokoll från styrelsemöten, sektionsmöten och studierådsmöten, samt en liste med förklaring till alla ord som brukar användas på mötena, så kallad mötesformalia.
Nedan kan du även läsa om vad de olika mötena innebär.

Sektionsmöte

Detta är Sektionens högsta beslutande organ och på K-sektionen sker det 3 stycken ordinarie möten under året: Vårterminsmöte, Hösterminsmöte 1 och Höstterminsmöte 2. Här har alla medlemmar rätt att skicka in motioner. Funktionärer väljs främst in på Sektionsmöten och det är bara här som Styrelse, Revisor och Inspektor kan väljas. Det är även här som Stadgar, Reglemente och Policys kan ändras.

Styrelsemöte

Kallas också protokollmöte (PM), hålls ungefär 12 gånger om året och är mindre möten var Styrelsen beslutar om saker som inte kräver ett Sektionsmöte. Detta kan tex vara motioner, interna budgetar, Riktlinjer och fyllnadsval av funktionärer.
På PM är alla sektionens medlemmar välkomna, och om du önskar få en kallelse när det är dags för PM så kan du skicka ett mail till k-sekr@tlth.se så skrivs du upp på mail-listan, alternativt håll utkik på anslagstavlan utanför Gallien.

Studierådsmöte, SrBK

Studierådet ska enligt styrdokumenten ha minst tre protokollmöten per termin. På dessa protokollmöten tas utskottets officiella beslut. Till exempel kan det handla om studierådets ekonomi, vem som ansvarar för SMIL eller hur utskottet ska gå vidare i något studentärende
 
Höstterminsmöte år 2013