Protokoll - Styrelsemöten

Här finner du protokoll från tidigare Styrelsemöten
 

Ekonomisk information från protokollen har blivit exkluderad från web-versionen. Vänligen kontakta styrelse@ksek.se  om denna information efterfrågas.

2019

2018

2017

PM i högtidsdräkt, november 2015
PM i högtidsdräkt, november 2015