Information till dig som student

På denna sida hittar du massa smått och gott som kan vara bra för dig och dina studier. Du hittar allt från en undersökning om Gallien till vad kursombud har för uppgift. Dessutom finns här länkar till diverse bra saker.

Om det är något som rör dina studier ska du vända dig till Studierådet (SrBK), om det rör din studiemiljö ska du vända dig till Studerandeskyddsombudet och om det rör sig om din eller andras psykosociala hälsa ska du vända dig till Likabehandlingsombuden. Deras kontaktuppgifter hittar du här

Rättighetslistan

Här kan du läsa om vilka rättigheter du som student har. Glöm inte att med rättigheter kommer skyldigheter. Rättighetslistan gäller alla studenter på Lunds universitet

Rättigheter och skyldigheter som student

Länk till Lunds Universitet om vilka rättigheter och skyldigheter du som student har.

Kursombud

Som kursombud representerar du kursen du läser, du för elevernas talan vidare till läraren. Du ska även delta på CEQ-mötet för kursen.

Felanmälan för KC

Om det är något fel på lokalerna i KC kan du skicka en felanmälan via KC's hemsida. Du kan även höra av dig till studerandeskydddsombudet via k-skyddsombud@tlth.se

Kårens klagosida

Allt som du kan och vill klaga på ska du skriva till kåren via denna länken.

Undersökning av Gallien

Studerandeskyddsombudet 2016 (Frida Heskebeck) gjorde en undersökning av Gallien. 52 personer svarade på enkäten som under två veckor satt uppe på alla microvågsugnar. Här kan du läsa resultatet:

Kårens styrdokument

På samma sätt som K-sektionen har styrdokument har även Kåren styrdokument.