Kurshemsidor

Här finnas länkar till alla kurshemsidor för Åk 1, 2 och 3. Klicka på Bioteknik eller Kemiteknik beroende på vilka kurser du vill ha mer information om. Alla kurser för Bioteknik hittar du här och för Kemiteknik hittar du här.

Bioteknik

Årskurs 1

LP1
Endimensionell Analys, Delkurs B1
Inledande Bioteknik

LP2
Endimensionell Analys, Delkurs B2
Inledande Kemi

LP3
Allmän Kemi
Linjär Algebra med introduktion till datorhjälpmedel

LP4
Livsvetenskapliga Processer med Beräkningar
Organisk Kemi

Årskurs 2

LP1
Flerdimensionell Analys
Molekylära Drivkrafter 1: Termodynamik

LP2
Mikrobiologi
Transportprocesser

LP3
Biokemi
Miljökemi alt. Oorganisk Kemi

LP4
Separationsprocesser
Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och Dynamik

Årskurs 3

LP 1
Analytisk Kemi, KAKF01
Matematisk Statistik, FMS086

LP 2
Industriell Ekonomi (Allmän Kurs), MIO012
Reaktionsteknik, KETF25

LP 3
Enhetsoperationer för Bioteknik- och Livsmedelsindustrin, BLT015
Cellbiologi, KBK070

LP 4
Genteknik, KBK041
Bioprocessteknik, KBT115

Specialiseringar för Bioteknik

Bioteknikerna kan välja att läsa någon av följande specialiseringar: 
- Läkemedel
- Livsmedel
- Molekylär bioteknik
- Bioprocessteknik 

Utöver kurser inom programmen finns det valfria kurser.

Läkemedel

LP 1
Läkemedelsformulering
Läkemedelskemi
Projekt i Livsmedel eller Läkemedelsteknologi

LP 2
Biofysikalisk Kemi
Fysiologi
Kromatografisk Analys
Organisk kemi - Teori 
Projekt i Livsmedel eller Läkemedelsteknologi

LP 3
Kemometri
Kvalitet- och Produktsäkerhet 
Magnetisk Resonans - Spektroskopi och Avbildning
Projektkurs i Kemi
Magnetisk Resonans - Spektroskopi och Avbildning

LP 4
Projektkurs i Kemi
Processreglering
Yt- och Kolloidkemi

Livsmedel

LP 1
Livsmedelsmikrobiologi
Livsmedelskemi för Produktformulering
Mejeriprocesser
Projekt i Livsmedel eller Läkemedelsteknologi

LP 2
Fysiologi
Kromatografisk Analys
Probiotika
Tillämpade Transportprocesser
Projekt i Livsmedel eller Läkemedelsteknologi

LP 3
Human Nutrition
Kemometri
Kvalitet och Produktsäkerhet

LP 4
Livsmedelsvetenskap: Produktionssystem
Mejeriteknologi
Processreglering
Yt- och Kolloidkemi

Molekylär Bioteknik

LP 1
Bioanalys
Protein Engineering
Projekt i Molekylär Bioteknik

LP 2
Projekt i Molekylär Bioteknik
Biofysikalisk Kemi
Biotekniska Separationsprocesser
Enzymteknologi
Kromatografisk Analys

LP 3
Kemometri
Kvalitet och Produktsäkerhet
Magnetisk Resonans - Spektroskopi och Avbildning

LP 4
Bioinformatik
Immunteknologi

Bioprocessteknik

LP 1
Biokemisk Reaktionsteknik
Bioanalys
Industriella Separationsprocesser
Protein Engineering

LP 2
Biotekniska Separationsprocesser
Biofysikalisk Kemi
Enzymteknologi
Miljöbioteknik
Tillämpade Transportprocesser

LP 3
Kvalitet och Produktsäkerhet
Processimulering
Processriskanalys
Bioteknik, Projektering

LP 4
Bioteknik, Projektering
Bioinformatik
Processreglering

Kemiteknik

Årskurs 1

LP1
Endimensionell Analys, Delkurs B1
Introduktion till Kemiteknik

LP2
Endimensionell Analys, Delkurs B2
Inledande Kemi

LP3
Allmän Kemi
Linjär Algebra med introduktion till datorhjälpmedel

LP4
Processberäkningar
Organisk Kemi

Årskurs 2

LP1
Flerdimensionell Analys
Molekylära Drivkrafter 1: Termodynamik

LP2
Teknisk Biologi
Transportprocesser

LP3
Teknisk Mekanik
Oorganisk Kemi

LP4
Separationsprocesser
Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och Dynamik

Årskurs 3

LP 1
Analytisk Kemi, KAKF01
Matematisk Statistik, FMS086 

LP 2
Industriell Ekonomi (Allmän Kurs), MIO012
Reaktionsteknik, KETF25

LP 3
Energiteknik, KET030
Projektlaboration i Kemiteknik, KETF05
Miljökemi, KOK032 alt. Processriskanalys, KTE131

LP 4
Projektlaboration i Kemiteknik, KETF05
Material- och Polymerteknologi, KOO052

Specialiseringar för Kemiteknik

Kemiteknikerna kan välja att läsa någon av följande specialiseringar:
- Läkemedel
- Material
- Processdesign

Utöver kurser inom programmen finns det valfria kurser.
 

Läkemedel

LP 1
Läkemedelsformulering
Läkemedelskemi
Projekt i Livsmedel eller Läkemedelsteknologi

LP 2
Biofysikalisk Kemi
Fysiologi
Kromatografisk Analys
Organisk kemi - Teori 
Projekt i Livsmedel eller Läkemedelsteknologi

LP 3
Kemometri
Kvalitet- och Produktsäkerhet 
Magnetisk Resonans - Spektroskopi och Avbildning
Projektkurs i Kemi
Magnetisk Resonans - Spektroskopi och Avbildning

LP 4
Projektkurs i Kemi
Processreglering
Yt- och Kolloidkemi

Material

LP 1
Materialkemi
Polymerkemi

LP 2
Analys på Nanoskalan
Nanomaterial - Termodynamik och Kinetik
Yt- och Kolloidkemi

LP 3 
Polymerfysik
Kristalltillväxt och Halvledarepitaxi
Läkemedelssyntes
Magnetisk Resonans - Spektroskopi och Avbildning
Projekt i Polymer- och Materialteknologi

LP 4
Projekt i Polymer- och Materialteknologi
Mikroskopisk Karaktärisering av Material

Processdesign

LP 1 
Biokemisk Reaktionsteknik
Bioprocessteknik
Industriella Separationsprocesser
Kemisk Processteknologi

LP 2
Biotekniska separationsprocesser
Energi och Miljö
Kemisk Reaktionsteknik, Fortsättningskurs

LP 3
Projektering 
Kemometri
Processimulering

LP 4
Projektering 
Processreglering