Utskott

Utskotten innefattar alla funktionärer på K-sektionen som valt att engagera sig inom olika områden på vår fantastiska sektion.
Om du vill veta vad utskotten har sysslat med på sistone hittar du utskottsrapporter här.

Styrelsen

Styrelsen agerar som en central knutpunkt för sektionens verksamhet och är ansvarig för att leda utskotten. Styrelsen består av en kärnstyrelse samt sektionens olika utskottschefer. Ungefär två gånger i månaden har vi protokollmöten dit alla medlemmar är hjärtligt välkomna att bidra med åsikter och idéer. Kallelsen kan hittas på anslagstavlan utanför styrelserummet fem läsdagar innan mötet äger rum! Läs mer här!

NU | Näringslivsutskottet

K-sektionens näringslivutskott,är sektionens "ansiktet utåt" mot företag och organisationer. Vi skapar nya kontakter med spännande företag, relevanta för oss studenter på K. Relationer som går långt tillbaka i tiden värnar vi om och bygger vidare på. Med lunchföredrag, studiebesök och annat roligt ger, vi i Näringslivutskottet, studenter och företag chans att börja ett samarbete redan under studietiden. Läs mer här!

AU | Alumniutskottet

Alumniutskott har kontakt med studenter som har passerat bäst-före-datum, aka alumner. Utskottet möjliggör att studenter kan få tips och hjälp om plugg eller inspo på jobb från alumner. Utskottet fixar även sittningar och events för alumnerna där även studenter är bjudna. Utskottet fixar alumni lunchföreläsningar och mentorskapsprogram. Alltså ett socialt utskott som arbetar för en bättre kontakt och samhörighet mellan sektionen och alumnerna! Läs mer här!

PM | Prylmästeriet

Prylmästeriet har hand om k-sektionens inventarier. Läs mer här!

6M | Sexmästeriet

Sexet består av 22 (fest)glada personer! 12 mästare, varav 2 troubadixer, samt 10 guld värda joner. Vi fixar festerna, sittningarna, släppen, pubarna och många andra härliga grejer! Har du idéer på bra teman, tycker att senaste puben var grym, men att det var lite länge sedan nu, är du nyfiken på våra planer eller väldigt gärna vill ha en sittning med en annan sektion är det bara att höra av sig! Läs mer här!

InfU | InformationsUtskottet

Informationsutskottets uppgift är främst att ge ut Sektionstidningen Druiden och Veckobladet Orbitalen. Läs mer här!

CybU| Cyberutsottet

Cyberutskottet sköter fotogafering av sektionens olika event, uppdatering av hemsidan och av sociala medier – bland annat! Läs mer här!

IdrU | IdrottsUtskottet

Det åligger Idrottsutskottet att främja sektionens deltagande i olika idrottsevenemang, anordna idrottsarrangemang och aktiviteter för sektionens medlemmar samt att representera sektionen i Idrottsutskottet inom TLTH. Läs mer här!

CermU | Cermoniutskottet

Förtjänstmedaljer delas ut till framstående personer som gjort goda insatser för Kemi- och biotekniksektionen skall medaljer delas ut av medaljkommittén i samband med kalibreringsfesten. Medaljer skall fungera som en belöning och en uppmuntran, samt vara en sporre för yngre förmågor. Läs mer här!

KG | Kommando Gul

Kommando Gul är utskottet som sprider vår gula färg över hela LTH och bjuder in till mysiga pubar. Kommando Gul vill pigga upp allas vardag med små överraskningar, kaka och kaffe kanske lockar? Missar du en pub får du inte misströsta, det kommer alltid fler chanser! Kommando Gul har även som uppgift att hålla den viktiga Bautastenen i rätt färg! Läs mer här!

KM | Kafémästeriet

Kafémästeriet sköter sektionens kafé som har öppet under luncherna. Hos oss kan ni köpa kaffe, té, godis, läsk och annat smått och gott. Ibland säljer vi även hembakade läckerheter. Vi ansvarar också för försäljning av ouveraller, hoodies och märken. KM ser också till att sektionens sällskapsrum Gallien hålls rent och fint. Utskottet består av en mästare och nio jonposter. Läs mer här!

SrBK | Studierådet

Studierådet sköter studiebevakningen, har hand om jämlikhetsfrågor, studiemotiverar studenter (både studerande och blivande studenter) och ser till så att andra saker så som tillexempel lokaler uppfyller studenternas önskemål. Läs mer här!

SM | Studiemästeriet

Studiemästeriets uppdrag är kortfattat att arrangera studierelaterade evenemang för sektionens medlemmar samt event för sektionens utbytesstudenter. Det är exempelvis studiekvällar och lunchföreläsningar. Läs mer här!

MU | Mässutskottet

Mässutskottet har hand om och styr upp mässor. Läs mer här!

Valberedningen

Valberedningens uppgift är att effektivisera valprocessen genom att förbereda kandidaterna inför valförfarandet samt att ge Sektionsmötet förslag på lämpliga kandidater. Valberedningen väljs på Vårterminsmötet och har mandattid ett år framåt. Läs mer här!

Övriga funktionärer

Funktionärerna här svarar mot sektionsmötet och inte mot styrelsen, som övriga funktionärer. Läs mer här!

Allt som händer på sektionen drivs av ett utskott. På denna sida finns en liten sammanfattning om vad varje utskott har för uppgift. Om du klickar på länkarna vid sidan kan du se vad varje funktionärspost har för uppdrag. Att engagera sig i ett utskott är ett ypperligt sätt att lära känna folk och få något annat än studier att tänka på.
Vad kan du om K-sektionens utskott? Klicka på Miraculix för att komma till ett quiz om utskotten