Övriga Funktionärer

Funktionärerna här svarar mot sektionsmötet och inte mot styrelsen, som övriga funktionärer.

Revisorer

Namn och Årskurs:  
 
  Manfred Klug
  Ronja Wennerström
 B14 
 B15
E-mail:   revisor@ksek.se

Revisorn ska ha insikt i ekonomiska förhållanden som uppdraget kräver och ha god insikt i sektionens verksamhet. Den ska även granska sektionens böcker och räkenskaper samt taga del av sektionsmötenas och styrelsens protokoll.

Bioteknikansvariga

Namn och Årskurs:
 
  Elias Carlsson
  Lisa Lindahl
B17
B17
Email:   bts@ksek.se

Ledamot till TLTHs valnämnd

Namn och Årskurs: 
V.A Kant
    

Talman

Namn och Årskurs: 
Svante Herrlin
            B16    
E-mail:


Talmannen ansvarar för att tillsammans med styrelsen kalla till sektionsmöten. Talman är mötesordförande på vårterminsmötet, höstterminsmötet samt övriga sektionsmöten.

Inspector

Namn: 
Bernt Nilsson
    

NKK-ansvariga
 

Namn och Årskurs:
 
  Alicia Lundh
  Filippa Wentz
K17
K17