ValB | Valberedningen

Valberedningens uppgift är att effektivisera valprocessen genom att förbereda kandidaterna inför valförfarandet samt att ge Sektionsmötet förslag på lämpliga kandidater. 

Utskottsansvarig: Valberedningsordförande

Namn och Årskurs:   Andrea Öhlander B17 
Telefon:
E-mail:
0702977793
valordf@ksek.se  


Valberedningens ordförande är personen du kontaktar om du har några frågor kring valförfarandet eller verksamheten.

Valberedningsledamoter

Namn och Årskurs: 

    
Jerry Guan 
Sofia Bengtsson
Sofie Liljewall
Ingrid Isacsson
Filip Hallböök
Nina Alain
Emmelina Frick     
Kajsa Wahlgren
Alexandra Billett 
Elias Carlsson    
V.A.Kant
K16
K17
B17
K16
K17
K17
K18
B18
B17
B17
 
E-mail:                   valberedningen@ksek.se

Kontakt

Har du en idé som du bara måste dela med dig av till oss? Skicka i så fall iväg ett meddelande till utskottsansvarige via formuläret nedan!

  • Valberedningen