K-sektionen är en del av Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola. För att få vara med på allt roligt som sektionen anordnar måste man vara medlem i kåren. Det kan du bli här.