Kalender

Har du något event du skulle vilja ha med i kalendern? Skicka då in vilket utskott/sektion/organisation det är som arrangerar eventet, namnet på eventet, start och sluttid, plats samt en beskrivning av eventet till EMAIL. Kalender gäller just för event som anordnas av och för TLTH och inte ex. nationer.