Övriga Funktionärer

Funktionärerna här svarar mot sektionsmötet och inte mot styrelsen, som övriga funktionärer.

Revisorer

Namn och Årskurs:  
 
  Malin Nilsson
  Dennis Bogren
 K15 
 K13
E-mail:   revisor@ksek.se

Revisorn ska ha insikt i ekonomiska förhållanden som uppdraget kräver och ha god insikt i sektionens verksamhet. Den ska även granska sektionens böcker och räkenskaper samt taga del av sektionsmötenas och styrelsens protokoll.

Bioteknikansvariga

Namn och Årskurs:
 
  Tova Lindh
  Sofie Liljewall
B16
    
Email:   bts@ksek.se

Ledamot till TLTHs valnämnd

Namn och Årskurs: 
Emma Kihlberg
    

Talman

Namn och Årskurs: 
V.A Kant
    
E-mail: k-talman@tlth.se


Talmannen ansvarar för att tillsammans med styrelsen kalla till sektionsmöten. Talman är mötesordförande på vårterminsmötet, höstterminsmötet samt övriga sektionsmöten.

Inspector

Namn: 
Bernt Nilsson