InfU | Informationsutskottet

Informationsutskottets huvudsakliga uppgift är att framföra och sprida information. Det görs genom sektionstidningen Druiden, digitala tidskriften Orbitalen och genom k-sektionens hemsida. Druiden släpps varje läsperiod och Orbitalen släpps veckovis. 

Informationsutskottet har en arkivare som har koll på sektionens gamla skatter. Utskottet har fotografer som är med på alla sektions-event och en Da Vinci som hjälper till med affisher. 

Utskottsansvarig: Informationsmästare

Namn:  Ingrid Isacsson  
Årskurs:    K16
Telefon:  0761043940
E-mail:  infom​​​​​​​@ksek.se​​​​​​​ 


Som informationsmästare leder jag Informationsutskottet. Tillsammans med de andra posterna i utskottet planerar och samordnar jag allt det arbete som utskottet gör. Det gäller allt från fotografering och/eller inspelning av event till artiklar och design till sektionstidningen Druiden. Dessutom har Informationsutskottet hand om hemsidan och K-sektionens arkiv.
 
Hugg tag i mig eller någon av de andra i utskottet, eller släng iväg ett mejl om du:
- har idéer till nästa Druiden
- har information som måste ut snabbt, t.ex. via mejlutskick eller via K-sektions facebook sida.
- ska ha ett event snart och vill ha någon som tar foton/filmar
- behöver hjälp med att skapa en affisch
- saknar information om något (t.ex. på hemsidan)

Redacteur

Namn och Årskurs:  
 
Sera Susan Jacob
V.A. Kant  
 
 
E-mail:

 
druiden@ksek.se  
eller
notiser@ksek.se


Redacteur tillsammans med Journalister skall se till att sektionstidningen Druiden produceras och delas ut till samtliga K- och B-teknologer och till övriga sektioner. Redacteurens uppgift är också att sammanställa Sektionens nyhetsbrev Orbitalen. Ansvarig utgivare är Sektionsstyrelsens Ordförande

Journalister

Vår uppgift är att skriva artiklar och annat skoj till sektionstidningen Druiden. Skriv till oss och tipsa om det är något särskilt ni vill ha med i den!

Namn och Årskurs:

    
    Alva Rodhe
    Andrea Öhlander
    Filippa Wentz
    Erik Robertsson
    Julia Thomasson
    Simon Enbom  
  B16
  B17
  K17
  K17
  B16 
  B17

Da Vinci

Namn:       Karl Möllerberg 
Årskurs:    K17
E-mail:      davinci@ksek.se

Da Vinci, sektionens konstnär. Denne ansvarar för grafisk design och kan hjälpa dig med att göra affischer och loggor. Da Vinci skapar även sektionstidningen Druidens omslag.

Krabbofix

Namn och år: 
 
 E-mail:
 Helena Bjereus
 V.A Kant 
 web@ksek.se
  B16  

      

Krabbofixerna är sektionens hemsidesansvarig (läs hacker). Är det något kul event på gång? Håller ditt utskott på med något häftigt som resten av sektionen borde veta om? Har du en rolig idé om vad veckans fråga kan vara nästa vecka? Då är det till Krabbofixerna du ska höra av dig!
... och kom ihåg att skicka med en Engelsk översättning till den internationella versionen av hemsidan!

Photographer

Namn och Årskurs:
   
  Jerry Guan
  Andrea Calais
 K16
 B16
E-mail:   photograph@ksek.se

Photographernas uppgift är att fotografera och dokumentera allt roligt som händer på Sektionen såsom fester, nollning och pubar. Photograferna ska sedan behandla bilderna och se till att de är lättillgängliga för alla Sektionsmedlemmar genom att ladda upp dem på både Sektionens hemsida och Facebook sida.

Arkivarie

Namn:
Årskurs:   
Tage Rosenqvist 
B15
  
Email:       k-arkiv@tlth.se
                  
Arkivarien ansvarar för ordningen i sektionens arkiv- och prisskåp samt arkiveringen av klenoder, inaktuella bilder, tidsskrifter, protokoll och annat som dokumenterar sektionens verksamhet.

Regisseur

Namn
Årskurs:
   
  Hannah Viklund
  B17   
E-mail:   regisseur​​​​​​​@ksek.se​​​​​​​ 

Regisseuren är sektionens filmare, och kan kontaktas av t.ex. ett annat utskott om dessa vill spela in en film. Regisseuren har dessutom hand om sektionens YouTube-kanal där alla inspelade filmer läggs upp efterhand.   

Kontakt

Har du en idé som du bara måste dela med dig av till oss? Skicka i så fall iväg ett meddelande till utskottsansvarige via formuläret nedan!

  • Informationsutskottet