SM | Studiemästeriet

Studiemästeriets uppdrag är kortfattat att arrangera studierelaterade evenemang för sektionens medlemmar samt event för sektionens utbytesstudenter. Det är exempelvis studiekvällar och lunchföreläsningar.

Studiemästare

Namn:       Johanna Langborger
Årskurs:    K16
Telefon:     073-719 30 87
E-mail:      sm@ksek.se

Studiemästaren leder Studiemästeriet. Ser till att saker händer med hjälp av planeringsmöten med övriga utskottet. Håller även koll på utskottets budget och att arbetet sker utefter målen för utskottet. 

Evenemangsansvarig

Namn och årskurs:   Andrea Calais                       B16
                                  Sarah Nachemson Ekwall

Sköter planeringen för de flesta evenemangen som Studiemästeriet anordnar. 

Världsmästare

Namn och årskurs:   Sera Susan Jacob
                                 V.A. Kant
Email:                       vm@ksek.se
Världsmästaren anordnar evenemang för sektionens utbytesstudenter.

Studiejon

Namn och årskurs:   Malin Thitusson          B16
                                 Alexandra Karlsson

Hjälper till att anordna Studiemästeriets evenemang. Deltar oftast både på förberedelserna och under själva eventet.

Kontakt

Har du en idé som du bara måste dela med dig av till oss? Skicka i så fall iväg ett meddelande till utskottsansvarige via formuläret nedan!

  • Studiemästeriet