SrBK | Studierådet

Studierådet sköter studiebevakningen, har hand om jämlikhetsfrågor, studiemotiverar både studerande och blivande studenter och ser till så att andra saker så som tillexempel lokaler uppfyller studenternas önskemål. Protokoll från SrBK's möten finns här.

Klagomål eller felanmälan? Länkar finns här!
Kårens klaga-sida. Allt som rör utbildning och alla hus på LTH.

Kemicentrums felanmälan. Saker som är fel på KC.

Email studierådet: studieradet@ksek.se

Utskottsansvarig: Studierådsordförande

Namn: Frida Heskebeck
Årskurs:     B14
Telefon: 0739-121210
E-mail: srbkordf​​​​​​​@ksek.se​​​​​​​

Hej! 
Jag heter Frida och är det är jag som är Studierådsordförande för B och K. Som Studierådsordförande är det jag som koordinerar arbetet i Studierådet. I Studierådet jobbar vi bland annat för att utbildningen ska hålla en hög kvalitet och för att dina rättigheter som student ska tillvaratas. Det inkluderar allt från att vi sköter all studiebevakning på utbildningen, till att vi jobbar för er studenters fysiska och psykiska hälsa. 


Om du har någon fråga, har en idé eller vill prata lite är det bara att hugga tag i mig i korridoren! 

Vice Studierådsordförande med Grundblocksansvar

Namn: Linnea Gustafsson
Årskurs:     B16
E-mail: srbkgrund​​​​​​​@ksek.se​​​​​​​  


Vice Studierådsordförande bistår Studierådsordföranden i dennes arbete. Den har även hand om utvärdering av kurserna på grundblocksnivå däribland CEQ och kursombud.

Vice Studierådsordförande med Specialiseringsansvar

Namn: Sarah Lindblom
Årskurs:     K13
E-mail: srbkspec@ksek.se  


Vice Studierådsordförande skall bistå Studierådsordföranden i dennes arbete. Den har även hand om utvärdering av kurserna däribland CEQ.

Studerandeskyddsombud med likabehandlingsansvar

Namn och år:  Caroline Almqvist K16/17
Marc-Kilian Dullin B15
E-mail: likansv@ksek.se

Studerandeskyddsombud med likabehandlingsansvar jobbar för att alla ska få den bästa utbildningen oavsett kön, ålder, sexuell läggning, ideologi, handicap, etnicitet eller social bakgrund. Tveka inte att kontakta Studenrandeskyddsombuden ifall du känner dig illa behandlad eller har idéer på hur Sektionen kan arbeta med den psykosociala miljön. 

Studerandeskyddsombud med fysiskt ansvar

Namn: Hanna Sjöman
Årskurs:     K17
E-mail: fysansv​​​​​​​@ksek.se​​​​​​​

Studerandeskyddsombudet har huvudansvaret för att teknologernas intressen i skyddsfrågor tillvaratas. Det innebär att se till att nödutgångar inte är blockerade men det innebär också att se till att det finns tillräckligt med studieplatser och matplatser. En del av SSO arbetsuppgifter är att gå på HMS-möten och skyddsronder.

Studierådsledamot - Grundblocksnivå

Namn och Årskurs: 

Email:
Johan Hallbeck
Noomi Gummeson 
srbkgrund​​​​​​​@ksek.se​​​​​​​ 
K16
B16
 

Hjälper vice Studierådsordförande med grundblocksansvar i dennes arbete.

Studierådsledamot - Specialiseringsnivå

Namn och Årskurs:     

Email: 
Ella Lagerwall             
Balder Werlin             
srbkspec@ksek.se
B14  
B13
 

Hjälper vice Studierådsordförande med specialiseringsansvar i dennes arbete.

Ettan & Bettan

Namn och Årskurs:
 
Ettan: Andrej Zemtsovski                 
Bettan: Frida Knutsson  


Ettan och Bettan är representanter från årskurs ett som sitter med i Studierådet och gör ettornas röst hörd. Ettan är K student och Bettan är B student.

Kontakt

Har du en idé som du bara måste dela med dig av till oss? Skicka i så fall iväg ett meddelande till utskottsansvarige via formuläret nedan!

Det går utmärkt att vara anonym om du vill det skriv då Anonym i Namn-fältet.

  • Frida Heskebeck
    Studierådsordförande

Vill du istället kontakta Studerandeskyddsombud med Likabehandlingsansvar fyll i formuläret nedan. Även här går det utmärkt att vara anonym!

  • Likabehandlingansvar
    Caroline Almqvist

Här nedanför kan du kontakta Studerandeskyddsombud med fysiskt ansvar. Vill du vara anonym går det bra, skriv då Anonym i Namn-fältet.

  • Fysiskt ansvar
    Hanna Sjöman